دموکراسی حرف نیست یک فرهنگ است باید آنرا شناخت پذیرفت وبه آن عمل کرد. آنان که با کلماتی درشت و پر طنین از دموکراسی سخن میگویند ولی در جزئی ترین کارها دمادم دموکراسی را زیر پا میگذارند دروغ میگویند

ه‍.ش. ۱۳۹۵ مرداد ۲۴, یکشنبه

آیا متناقض نمیشوید؟ اسماعیل وفا یغمائی

ماجرای چالش آقای ایرج مصداقی و تشکیلات آقای مسعود رجوی سالهاست ادامه دارد. از سال 2008 به بعد،و در سال 2012 به بعد این چالش به سقفی رسید که فکر میکنم سقف هفتم و آخر بود. ایرج مصداقی کتابهای «گزارش نود ودو و نود سه» را منتشر کرد و حول آن دهها نوشته، و طرف مقابل تمام انرژیش را بجای نقد و پاسخگوئی بر این گذاشت که ثابت کند ایرج مصداقی عضو و همکار و کارد تیز کن آخوندها و اطلاعات ست.
میشود ایرج مصداقی را نقد کرد ولی کوشش برای اینکه یک زندانی سیاسی سابق ویک همکار بخش دیپلماسی مجاهدین در سالهای هفتاد و دو تا چند سال بعد و یک نویسنده چندین جلد کتاب و دهها گزارش و گفتگو و افشاگری را مزدور اطلاعات معرفی کردن حکایت رابطه «بسته شدن ماست و بستن دروازه» است. کسی باور نمیکند و کسی باور نکرده استو مطمئن باشید کسی حتی خودتان هم باور نخواهید کرد.
من در این زمینه و چنانکه قبلا توضیح داده ام به دلیل دفاع از «حرمت زندانیان سیاسی و بیزاری از دروغ و بی پرنسیبی» چندین مقاله و شعر منتشر کرده و نظراتم را نوشته ام و فکر مبکنم بیش از این لازم نیست ولی با ماجرای اخیر و اینکه با تغییر نوار صوتی مرحوم منتظری کوشش شده دوباره مصداقی را بعنوان همکار هیئت مرگ معرفی کنند می خواهم بعنوان یک ایرانی که هنوز کوشش میکند در کوچه های غربت  دچار پیری سیاسی و آلزایمر ناشی از آن نشود میخواهم تاکید کنم.
الف: مزدوران رژیم را حتما باید افشا کرد و به دست قانون سپرد ولی با مدرک و سند و راستی و درستی و نه بر اساس تفسیرها و تعبیرهائی که
 هرکس علیه ما بود
 چون ما علیه حکومتیم
 پس او  بر له حکومت ومزدور است
این فرمول مبتذل و این تفسیر به رای آخوندی اولا موجب سفید سازی مزدوران حقیقی رژیم ملایان است و ثانیا موجب شد که بسیاری افراد و از جمله خود مرا بعنوان از هضم رابع!! اطلاعات گذشته نامگذاری کنند و مرا به شناخت و آگاهیی برسانند که ظرف سی سال هم نتوانستم به این شناخت برسم. همین جا مجددا از بانیان خیر تشکر میکنم. تاکید میکنم که راندن مخالفان و منتقدان به درون صفوف مزدوران و انتشار عکس آنان در کنار وابستگان آخوندها بیش از آنکه موجب کوبیدن مخالفان بشود وابستگان به ملایان را سفید میکند. در این تردید نکنید.
ّب:نکته دیگری که میخواهم به آن توجه بدهم این است که نمیدانم به چه چیز سوگند یاد کنم ولی میخواهم تاکید کنم که به تمام مقدسات عالم سوگند اطلاعاتی شدن آنطور که شما فکر میکنید و افراد را اطلاعاتی میکنید ساده نیست. مزدوری حکومتی که ظرف سی و هفت سال گذشته به مردمخواری و جنایت و کشتار دمادم اشتغال داشته و به هیچ صغیر و کبیری رحم نکرده و حتی بسا همراهان سابق خود و ومنجمله برخی از ماموران و مسئولان اطلاعاتی خود را از خود بیزار و فراری کرده ساده نیست! باید اگر این مزدوری از سر فلاکت و در هم شکستگی نباشد، از هفتخوان بیرحمی و رذالت و ناجوانمردی و خواری و خفت گذشت و مطلقا در محدوده خود و منافع محدود فردی و جسمی و... خلاصه شد تا پا به این کشتارگاه و سلاخ خانه رژیم ولایت فقیه نهاد. نمیدانم چرا این را نمی فهمید؟  و چه تجربه ای دارید وچرا اینقدر ساده فکر میکنید افراد میتوانند مزدور بشوند؟  شاید این دنیا شیر در الاغ باشد ولی نه اینقدر که شما فکر میکنید.
ج: دیگر اینکه میخواهم به این فکر کنید که در این چالش چه چیزی واقعا نصیب شما شده و چقدر موفق شده اید؟واقعیت به نظر من این استکه:
 اگر یک جنبش جنبش باشد و از محتوای واقعی یک جنبش مردمی و آبرومند برخوردار باشد و رهبران این جنبش  متصف به ارزشهای واقعی خود باشند هیچ نیازی به چالش نیست. نیروی حقیقی و قدرتمند و سرزنده و مشروع و مردمی این جنبش پیش از آنکه نیاز به افشاگریهای این چنینی باشدبطور خودجوش و در ارتباط با نیروی فیاض مردمان حامی مقاومت نخست مخالف و منتقد و حتی دشمن را از چالش نادرست باز میدارد و سر جای خود مینشاند ودر صورت لزوم طرد و نفی میکند. 
به گذشته باز گردید. در فاصله سالهای پنجاه و هفت تا شصت چقدر ملایان علیه مجاهدین تاختند و چه نیرو و ارزشی مدافع مجاهدین بود؟ و امروز را با آن سالها مقایسه کنید متاسفانه همان شیوه ای که ملایان علیه شما بکار گرفتند امروز شما علیه مخالفان و منتقدان به حق یا ناحق خود بکار میگیرید . چه اتفاقی افتاده است؟ 
و نکته آخر اینکه کسانی که با اینگونه کارکردها و بدون مدرک و سند و راستی و درستی سعی میکنند مخالفان را لجنمال کنند آیا متناقض نمیشوند؟ اطرافیان و کارگزاران و رفیقان آنان آیا متناقض نمیشوند واگر نمیشوند میتوانند توضیح بدهند چرا نمی شوند؟
این سهم آنان اما سهم دیگران جز هراس نیست. مسئله بر سر مصداقی و غیر مصداقی نیست مساله بر سر نیروئی است که سخن از دموکراسی و آزادی و انسانیت و هزار نکته مشابه میگوید و مسئولش در برابر سمبلهای این ارزشها مصدق و میرزا و ستار سر خم میکند و در کنار آن چنین کارکردهائی را یعنی مزدور خواندن دیگران را بر میتابد . آیا نباید از حاکمیت فرضی چنین نیروئی نگران بود؟و آیا این نیرو نباید کمی فقط کمی در گوشه ذهن نگران این نگرانی باشد. امیدوارم کمی فقط کمی از آنچه در باره اندکی از بسیار نوشتم قابل فهم باشد.
چهارده اوت 2016 

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۳۰, پنجشنبه

معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید اسماعیل وفا یغمائی

معنای واقعی دیوث را ازمردم بپرسید اسماعیل وفا یغمائی


بعد از صحبت جناب جوادی آملی در مورد دیوث و دیوثی بحث « دیاثت» حسابی بالا گرفته است و نوشته های متعددی در باره این بحث شیرین منتشر شده است که به نظر من اکثر آنها خواننده را از مقصد و مقصود دور میکنند و فقیر را به این فکر انداخت که چند خطی بنویسم....

برویم دنبال کلمه دیوث یا دیوس: دیوث راچه با س بنویسیم یا با ث فرقی نمی کند و دیوث دیوس است... در هر حال دیوث یعنی قواد، جاکش، پفیوز، زن بمزد، بیناموس، قرمساق، ...کش، لحاف کش و امثال اینها.
دهخدا نوشته است:دیوث . [ دَی ْ یو ] (ع ص ) قواد. دیبوب . آنکه مردان را بر زن خود وارد کند. آنکه درباره ٔ زن خود حسادت و غیرت نداشته باشد.
این واژه از زبان سریانی است و معرب شده است . (از تاج العروس )کسی که درباره ٔ زن خود غیرت نداشته باشد.
همچنین کلمات زیر معنای دیوث دارد:
پزوند.دراره و دنگل . (ناظم الاطباء).
قرطبان . کلتبان . قندع . (منتهی الارب ).
مرد بی غیرت . (مقدمه ٔ لغت میرسید شریف جرجانی ).
قواد. (قاموس فیروزآبادی ).
بی غیرت و بی حمیت و در رساله ٔ معربات نوشته که این معرب است در اصل دیوث بتخفیف تحتانی و تاء فوقانی بود و بعضی نوشته اند که دیوث بمعنی کسی که زن خود را بدیگران دهد (غیاث ) (آنندراج ). بی رشک . (تفلیسی ) (مهذب الاسماء) (زمخشری ) دهار). بی ننگ . (دهار). بنابگفته ٔ جوالیقی این کلمه عبری و یا سریانی است . (المعرب جوالیقی ص 155). زن جلب . قرمساق . جاکش . زن بمزد. قرنان . ممانی . کشخان . معرس . قواد بر عیال خود و بر اهل خود. بی رشک . بچشم خودبین . شاخدار. بی عار. (یادداشت مؤلف :
چون سبب کردی کشیدی سوی خویش
مثل آن را پس تو دیوثی ز پیش .
مولوی .
همچنین در ماخذ النقص بنا بر روایت دهخدا نوشته شده
هرکسی که ... یکی از زنان مصطفی (ص ) یا دیگر انبیاء راتهمت نهد ملحد و کافر و ملعون باشد... از بهر آنکه نعوذ بالله یعنی پناه بر خدا ،رسول (ص ) را دیوث گفته باشد. (النقض ص 83). حالا باید از صاحب نقص پرسید کدامبی پدر و مادر شجاعی است که جرئت دارد به رسولخدا آن چشم و چراغ آفرینش ! که یک و نیم میلیارد پیروانش اکثرا نظیری در جهان ندارند چنین چیزی بگوید استغفرالله ربی و اتوب الیه و هو الرحم الراحمین...
خود رسول خدا میفرماید
رسولُ اللّهِ صلى الله علیه و آله‏ لمّا سُئلَ عنِ الدَّیُّوثِ: الذی تَزنِی امرَأتُهُ و هُو یَعلَمُ بها.
پیامبر خدا صلى الله علیه و آله‏ در پاسخ به این پرسش که: اگر سئوال کنند دیّوث کیست؟ فرمود: مردى که زنش زنا دهد و او خبر داشته باشد.
میزان الحکمه، ج‏8، ص: 612 ، حدیث: 15682.
اکثر امامان محترم شیعه هم در دانش دیوث شناسی احادیث بسیار دارند که میتوانید به گوگل مراجعه و نظر امامان شیعه را در مورد دیوثییت بدانید اما نیازی به اینها نیست به نظر من واژه دیوث و دیاثت در گذشته معنای محدودی داشته است که این معنا در دوره حکومت سی و هشت ساله آخوندها بنظر من ازحیطه خود خارج و وارد مداری بسیار گسترده شده است. کلمات جان دارند وحرکت، کلمات در رابطه با شرایط سیاسی مفاهیم و معانی مختلفی را بخود میپذیرند یا از خود میزدایند.
 نوشته اند در دروره حکومت عثمانی پیشانی دیوثها را داغ میزدند تا در کوچه و بازار شناخته شوند در ایران نیاز به چنین چیزی نیست زیرا «موجودات دیوث داغ بر جبین» قرنهاست شناخته شده اند  و واژه دیوث اگر در گذشته «کلاه» بر سر میگذاشت و کمی آن را پائین میکشید تا شناخته نشود الان نزدیک به چهل سال است ریش و پشم مفصلی را که داشت مفصل تر کرده  و «دستار» بر سر  و «ترکمان زنان» و «لاحول گویان» و در حال ترنم «بسمله» و «حوقله» در همه جا  میان باسن درشت و شکم پروار و کیفوراز خون و رنج ملت و پر از تکه های اجساد مردم این مرزو بوم  تسبیح به دست میگردد  و عالمی را به زیتونه های مبارکش حساب نمی کند!.
در ادبیات نیزبنظر من بزرگترین دیوث شناسان امثال حافظ و عبید و یغما و ایرج میرزا و بسیاری شاعران دیگرند که این صنف را تشریح و ترسیم کردند ولی متاسفانه خلق الله متوجه نشدند تا تجربه  امروز.
صحبت در این باره بسیارست ولی برای پایان دادن به این بحث شیرین پیشنهاد من این استکه تعارف را کمی کنار بگذاریم و صریح باشیم. پیشنهاد ساده من این است:
  در یک رای گیری سراسری از آذربایجان تا خوزستان و بندر عباس و از خراسان تا سیستان، و ازخراسان تا لرستان ازمردم ایران بخواهند با رای مخفی اعلام کنند که در ایران کنونی مصداق راستین دیوث  و قرمساق و بی ناموس واقعی نزد اکثریت مردم ایران کیست و چه قشر یا صنفی به نظر آنها نماد دیوث، قرمساق، پفیوز، جاکش، بیناموس و... امثال اینهاهستند بدون شک جناب جوادی و همریشان محترمش از نتیجه این انتخابات برق سه فاز خواهند پراند .
فقیر میدانم در ایران کنونی این انتخابات آزاد مقدور نیست و خلق الله نیز میترسند بنابراین پیشنهاد آسانتر این است که آینه که هست. آینه فقط برای شانه کردن ریش مبارک نیست میتوان در این زمینه در خلوت،و به تنهائی آینه را برگرفت و یواشکی در آن نگریست تا نه تنهامعنای دیوث پس از سی و هشت سال حکومت و بر باد دادن سه نسل و آوار این همه مصیبت و رنج و مرگ بر یک ملت بزرگ اشکار شود بل تصویر آن رویت گردد ونیزپس از رویت از شعر نظامی گنجوی در مخزن الاسرارغافل نشوند
آینه گر نقش تو بنمود راست
خود شکن آئینه شکستن خطاست
اسماعیل وفا یغمائی
18 آوریل 2016 میلادی

ه‍.ش. ۱۳۹۵ اردیبهشت ۱۸, شنبه

یاداشتی برای یک هموطن آذری اسماعیل وفا یغمائی


اقای لوائی گرامی
با درود به شما و با ادای احترام نسبت به تمام هموطنان آذری.  
 آرزو داشتم یک ترک آذری بودم، تا راحت تر نظرم را مینوشتم و مورد اتهام اینکه از «فارس و پان فارسیسم» دفاع میکنم قرار نمی گرفتم. در هر حال دیریست من شهروند زمینم و  در باره نژاد و سایر چیزها از زاویه انسانی فکر میکنم و می نویسم در هر حال لازم دانستم پس از خواندن نوشته شما (  لینک وشنفكر فارس گرفتار مصلحت) برایتان این یاداشت را بنویسم:

روشنائی بر روی ستونهای اصلی بحث
نخست،امیدوارم که به این مسئله توجه داشته باشید که وقتی یک بحث پایه ای مثل بحث شما روی میز است باید نه بروی جزئیات بلکه ستونهای اصلی بحث متمرکز شد.
بحث اصلی بر سر ستم قومی و ملی و... کلیت «فارس و فارسیسم» در تمام ابعاد است بر«ترک و آذری»! و نیز سایر ملیت های غیر فارس!  ، به همین دلیل و بنا بر این «مدعای سنگین» باید روشنائی را در زمینه تاریخ و فرهنگ بطور کامل ودقیق روی این مسئله انداخت که آیا جمعیتی که شما فارس مینامیدشان و من این جمعیت را پاره ای از موزائیک رنگین سرزمین و جمعیت ایران با عنوان ایرانی میشناسم،  واقعا کارنامه اش آن است که شما و همفکرانتان میفرمائید یا حکایت دیگرست.
اینکه آقای علی شریعتی وآقای سروش وسید جمال اسد آبادی و امثال اینها که فارس تبارند در پهنه اندیشه چه کرده اند ،نمی تواند بحثی بدین گستردگی را پوشش دهد.  
همچنین سرگذشت  ترک تبارانی که در خدمت حکومتها بوده و ای بسا به پیشه جلادی مشغول بوده اند منجمله جلادان حکومتها  و بسیاری از خلفای حکومت عباسی، از جلادان دربار سلطان محمود غزنوی ترک تبار گرفته تا شکمپاره کنهای شاه اسماعیل صفوی اردبیلی، در تبریز و طبس، تا چگینها،آدمخواران زنده خوار ترک تبار دربار شاه عباس  که او خود نیز ترک بود  و تا خامنه ای و موسوی تبریزی و موسوی اردبیلی گردی بر سیمای فرهنگ و چهره پاکیزه و شریف مردم ترک و آذری فرزندان  زرتشت ارموی،بابک خرمدین، و ستار خان و کسروی وساعدی نمی افشاند.
من و شما احتمالا انسان را نه بر اساس «نژاد و ژن» بل بر اساس «اندیشه »داوری میکنیم.


واقعیت تاریخ ایران در باره فارس و ترک چیست؟
استاد گرامی
در دامنه نظر و نوشته ای که شما دارید، نه یک یا چند تن، بل باید کلیت تاریخ ایران را براستی و در روشنی دید.
من حدود سی سال است که کوشش کرده ام تاریخ واقعی ایران را دریابم  فکر میکنم پس از این همه سال میتوانم اندکی دریافته باشم . بر این اساس فکر میکنم می توان بر اساس عواطف قومی و ملیتی و فضای اطراف و در دنیای سیاست روز بسا حرفها زد، ونیز با توجه به امواج حوادثی که ملایان بر سر ما آوار کرده اند فارس و فارسیسم را آماج قرار داد ولی براستی و بی هیچ پیشداوری واقعیت تاریخ ایران در طی حدود سیزده قرن  چیست؟


در بخش اعظم تاریخ ایران پس از اسلام نه فارس ها و بقیه اقوام بل ترکها برایران حکومت کرده اند.
در طول هزار و سیصد سال اخیر، بجز یعقوب سیستانی و دیلمیان و آل زیار گیلانی و مازندرانی، وبعدها زندیان لر و سلسله پهلوی شمالی تبار ، تمام تاریخ ایران تاکید میکنم تمام تاریخ ایران از سامانیان گرفته تا غزنویان و سلجوقیان و خوارزمشاهیان ومغولان و تیموریان و صفویه وافشار و قاجاریه و خرده سلسله هائی که اینجا و آنجای ایران حکومت کرده اند، از جمله چوپانیان و آل مظفر و قره قویونلو و آق قویونلو ،تاریخ  ایران، تاریخ حکومت حاکمان غیر فارس ترک تبار است،که در اکثر اوقات باخشونت و بیرحمی بر تمام ملیتهای ایران از لر و کرد و ترکمن و بلوچ  و آذری  و نیز  فارسهاحکم رانده اند. بروید تاریخ ایران را ببینید مطمئن هستم هم به حال آذریها و هم به حال سایر اقوام ایرانی منجمله فارسها خواهید گریست.


آنجا که حاکمان ترک تبار و عرب تبار دست در دست هم تسمه از گرده تمام اقوام و ملیتهای ایرانی منجمله  فارسها  و آذریها میکشند
استاد عزیز!
تمام این تاریخ، باز هم تاکید میکنم تمام این تاریخ! تاریخ حکومتهای غیر فارس ، یعنی واضح و روشن و بی تعارف،قبایل صحرا نشین و جنگجو و دلاور و تیغ به کف ترک ، و تاکید میکنم بااتکا به فرهنگی غیر ایرانی ، ریزتر بگویم، غیر فارسی و غیر آذریست ،که تحفه نه اعراب تحت ستم امروز بل مهاجمان عرب به ایران،  در قرون اول و دوم هجری است.
 در حقیقت و بدون تعارف «تمام حاکمان ترک تبار» در طول تاریخ سیزده قرن اخیر از سلسله ترک تبار سامانی گرفته تا غزنویان وسلجوقیان و خوارزمشاهیان و نیز مغولان و تیموریان و پس از آن صفویان و قاجاریه شانه به شانه  « ملایان سنی و شیعه ،منادیان و حامیان ایدئولوزی و جهانبینی مهاجمان عرب» وبا اتکا به آن حکومت کردند و خون ریختند و به غارت بردند و جنایت کردند.
بدون هیچ تعارف اجداد فکری ملایان امروز،آخوند سنی وشیعه با هر ملیتی ، و حاکمان ترک،   در طول قرنها دست در دست هم داشتند و نشانی از فارس مورد نظر شما وجود ندارد.
تعارف را کنار بگذاریم . خاک پای گمنامترین هموطن آذری ترک تبار  توتیای چشم من است اما در تمام طول تاریخ ایرن ترک تباران حاکم و پیروانشان با اتکا به:
 نه ایدئولوژی فارسها بلکه با چماق ایدئولوژی تخمیر شده اعراب مهاجم پوست همه ملیتهای ایرانی را کنده اند.

قدرت و نیروی فرهنگ عمومی و مشترک و نه پان فارسیسم
کار من بجز تاریخ حدود پنجاه سال است که شعر وادبیات ایران است . عجالتا بدون توضیح میخواهم فقط بگویم :
اگر علیرغم حدود ده قرن حکومت پادشاهان ترک بسیار قدرتمند، فرهنگ و زبان بقول شما فارسیسم و فارسی بعنوان زبان و فرهنگ مشترک تمام اقوام ایرانی  خود را تثبیت کرد نه به زور و جبر وبیماری پان فارسیسم بلکه به دلیل ریشه های زنده تاریخی این فرهنگ در پانزده قرن فرهنگ قبل از اسلام و توانائی های درخشان این زبان و فرهنگ بود و نه چیزد یگر ، مساله ای که یا به آن توجه ندارید ویا به عمد توجه نمی کنید.
 ایران در آغاز دوران اسلامی با حکومتهای غالبا ترک قارچی نبود که یک شبه از زمین روئیده باشد، بل پانزده قرن بر صحنه تاریخ تنفس کرده بود.
زبان مورد نظر شما که آن را تحمیلی می دانید، در واقعیت خود و نه ادعاهای من وشما، چنان زنده وسرشار از عناصر تاریخی و فرهنگی گذشته بود که اکثر پادشاهان ترک تبار نیز نتوانستند با تمام قدرتشان این زبان و فرهنگ را بزدایند و زبان و فرهنگ ترکی و آذری را بعنوان زبان و فرهنگ مشترک تمام پهنه ایران جایگزین سازند و حتی از زمره حامیان این فرهنگ در آمدند. این زبان بود که بدون نفی سایر زبانها میتوانست زبان مشترک کشوری با وسعت ایران باشد و شد. اگر سرکوبگران بعدها این زبان را ابزار سرکوب سایر زبانها کردند گناه از آنانست و نه از این زبان.
 شاهان بسیار قدرتمند ترک تبار چرا این کار را نکردند مگر کسی میتوانست در مقابل قدرت انان بایستد.
  اعراب مهاجم در آغاز و به قول زرین کوب طی دو قرن سکوت و سرکوب کوشش کردند زبان عربی راجانشین زبان قبل سازند، بر این منوال  مگر سلطان محمود غزنوی ترک و ملکشاه سلجوقی و خوارزمشاهیان و صفویه ترک نمی توانستند فرمان صادر کنند که زبان فارسی ممنوع است و از این پس زبان رسمی کشور زبان ترکی و یا زبان پر قدرت و احساس آذری است.

قدرت زبان و فرهنگ قدرتی برتر از شمشیر
رفیق نازنین
شاه اسماعیلی که بضرب کشتارهای بی مرزو دریدن شکم زنان حامله تبریزی به دست قزلباشان دین مردم را تغییر داد و شاه عباسی که آدمخواران او زنده زنده محکومین را میدریدند و میخوردند عاجز از فرمان تغییر زبان نبود ولی در نهایت در مقابل این فرهنگ و زبان به احترم زانو زد یا دانست که نمی تواند تغییر دهد.
فرهنگ قدرتمندی که در برابر مهاجمان عرب ایستاد و نگذاشت زبان ایران عربی بشود مطمئنا میتوانست در مقابل شاه اسماعیل هم بایستد. تا سال 1354 که من امکان تحقیق در دانشگاه را د اشتم از زبان استادان خود منجمله استاد نازنین محمود مهدوی دامغانی شنیدم که در طول دوازده قرن نام بیش از چهارده هزار نویسنده وشاعر ریز و درشت در تذکره های مختلف ادبی ثبت شده است که به فارسی نوشته اند و سروده اند. شاهان ترک تبار  منجمله خود را در مقابل این ارتش که انتهایش تا دوران باشتان کشیده شده است، خود را در مقابل این قدرت، ناتوان میدیدند نه پان فارسیم مورد نظر شما.
کسی منجمله، پان فارسیسم،  مولاانا و سنائی  و نظامی وخاقانی ترک را مجبور نکرده بود اثار عظیمشان را به فارسی بسرایند!و در سوگ ایوان مدائن به سوگ بنشینند،انان خود شیفته و دوستدار این زبان و فرهنگ بودند.
کسی شهریار و صمد و ساعدی وکسروی ودهها نویسنده و روشنفکرارجمند و توانای ترک و آذری را که مایه مباهات تمام ایرانیان  هستند را مجبور نکرده بود آثارشان را به فارسی بنویسند. آنان مغلوب پان فارسیسم نبودند مغلوب شناخت درست و انتخاب آگاهانه  و دوست داشتن تمامیت ایران خود بودند
اگر این شاعران و فرهنگسازان  این چنین بودند وچنین شد، دلیلش پان فارسیسم نبود بل دلیلش قدرت و نیروی این فرهنگ و زبان بود که ریشه در اعماق تاریخ ایران داشت و آنقدر نیرومند بود که توانست پوزه ی زبان مهاجمان  اولیه را بخاک بمالد و گفتنی است .

ایران تنها کشوری است که زبان و هویت خود را حفظ کرد
ایران تنها کشوری است در قلمرو دین اسلام، که موفق شد زبان و ملیت خود را حفظ کند. این زبان و فرهنگ آنقدر قدرتمند بود که بتواند مرزهای خود را بسا فراتر از مرزهای جغرافیائی و سیاسی ایران گسترش دهد آنچنانکه بزرگترین شاعر هند بیدل دهلوی دیوان عظیم  خود، و اقبال لاهوری سیمای برجسته ادبیات پاکستان دیوانهای خود را به پارسی بسرایند وزبان رسمی و اداری هندوستان تا قرن هجدهم زبان فارسی باشد.
کسی بیدل و اقبال و همتایان آنها را مجبور نکرده بو د به فارسی بسرایند!
تمام کشورهای دیگر از مصر قبطی گرفته تا مراکش و تونس و الجزایر آفریقائی و تا لبنان فینیقی و سایر کشورهای مورد هجوم قرار گرفته امروز:
 هم زبانشان عربی است
 هم دینشان اسلام
 و هم اگر از آنها بپرسی تو کیستی صریحا میگوید «انا عرب».
و تکرار میکنم ایران تنها کشوری است که زبان و هویت خود را در مقابل این توفان حفظ کرد.
 در باره نظریه شما،اگرمبنا تنها حرکتی سیاسی با ریشه های برای من نامعلوم، است حرفی نیست ولی اگر نگاهی حقیقی به تاریخ و جامعه ایران است تیغ کشیدن بر سر فارس و فرهنگ فارس بی انصافی است.
فرهنگی که شما نام فارس و من نام عمومی ایرانی را بر آن مینهم در حکومتها کجاست؟ فرهنگ فارس کجاست؟.
 آیا در این پانزده قرن دوم تاریخ ایران، در حکومتها، شما نقش و نشانی اساسی از فرهنگ قبل از اسلام میبینید؟ حکومت فارسها کجاست ؟ اگر هست نام ده پادشاه و امیر فارس را ببرید تا من مطمئن شوم شما درست میگوئید. در تاریخ ایران حکومتها و دولتها بوده اند که حکومت کرده اند و نه ملیتها و ملت، و این حکومتها تسمه از گرده تمام ملیتها کشیده اند که در اکثر این حکومتها ملت طعمه بوده و دولت شکارچی.
زورگویان چه فارس و چه ترک  در طول تاریخ ایران تمام اقوام و ملیتهای حقیقی ایران را دریده و کشته اند تاریخ اینان تاریخ حکومتگران تاریخ اقوام ایرانی و منجمله فارس و ترک نیست. تاریخ اینان تاریخ جنایت و سرکوب علیه تمام ملیتهاست.

نگاهی به تاریخ و نقش حکومتهای ترک دررونق اسلام
بدون تعارف حرف بزنیم دوست عزیز
اسلام یعنی تشییع در ایران به دو صورت ریشه دواند.  غیر رسمی و رسمی.
تشییع غیر رسمی:
 توسط فراریان زیدی تبار وعلوی تباری که در کشمکش بر سر قدرت از چنگال حکومت عباسیان گریخته و به شمال ایران پناهنده شده و مورد حمایت مردمان گیل و دیلم قرار داشتند ریشه افشاند و مدتهای مدید تا زمانیکه آل زیار و دیلمیان را به خود جذب کرد آئین اقلیتی از ایرانیان بود.
بیش از نود درصد مردم ایران و تمام فرهنگسازان و شاعران و نویسندگان و فیلسوفان و موسیقیدانان بجز معدودی  تا قرن نهم اهل تسنن بودند
تشییع  رسمی :
با تمام فرهنگش مرهون همت سلسله صفوی ترک  و اردبیلی تبار صفوی است و اینجاست که بار دیگر بر خلاف نگاه شما  نه فارسها و پان فارسیسم:
 بل تبار ترکان در حکومت، و سردمداران و ملایان مذهب شیعه را   شانه به شانه و برادر وار در حال سرکوب و غارت تمام ملیتهای ایران میبینیم. این فرهنگ صادراتی ازلبنان است با ملاهایش که دوشادوش شاهان اردبیلی نسب تمام ملیتهای ایران را به زیر مهمیز میکشد.
ملاحظه میکنید که تشییع غیر رسمی کم خطر مرهون گیل و دیلم و تشییع رسمی در پایه و اساس مرهون حمایت ترکان است لطفا در این میان نقش توده های  فارس و فرهنگ فارس را بطور تاریخی و فرهنگی نشان دهید.

در مورد شاهنامه
در مورد شاهنامه  که کتابی است چند وجهی هر چند من با نظر شما در باره نژاد پرستی آریائی موافق نیستم و این خود نوشته ای دیگر را میطلبد ولی در قرن چهارم  و در طلیعه استقلال ایران از زیر بار اعراب، ناسونالیسم ایرانی عین ترقیحواهی بود و ایرادی بر آن وارد نیست. هزار سال قبل ، در آن روزگار اگر من و شما هم شاهد آنهمه ستم و ظلم بودیم چون بابک خرمدین به ناسیونالیسم مقاوم پناه میبردیم و کار فردوسی را ارج مینهادیم   امادر روزگار حاضر البته میتوان به نقد ناسیونالیسم نیز نشست.

در مورد هضم خامنه ای در پان فارسیسم
فرموده اید ترک تبارانی چون خامنه ای و اردبیلی و موسوی تبریزی و... در پان فارسیسم هضم شده اند
نازنین لوائی این اشتباه است
این فرهنگی که شما نامش را فرهنگ فارسی نهاده اید و می نویسید خامنه ای در آن هضم شده فرهنگ فارسی نیست فرهنگ دست ساز آخوندهاست که نقاب فارسیگری بر چهره زده است.
قبل از این اشاره کردم باز هم تاکید میکنم اینها در فرهنگ و آئین اعراب مهاجم قرن اول هجری هضم شده اند و خود نماد و سازندگان فرهنگی ضد ایرانی وسرکوبگرهستند که دشمن تمام ملیت های حقیقی ایرانند که مجموع این ملیتها هویت حقوقی و بین المللی ایران را نمایندگی میکنند
خامنه ای اگر در فرهنگ اصیل ایرانی که شما میگوئید فارسی، هضم شده بود بجای بزرگداشت یا همراه با بزرگداشت فاطمه و زینب و رقیه و مقدسان و آخوندها، برای پروین اعتصامی و قره العین بزرگداشت میگرفت و اسم دختر خود را میگذاشت رودابه و اینطور تسمه از گرده تمام زنان ایران نمی کشید. 
او اگر به فرهنگ ایرانی و فارسی احترام می نهاد بجای نام شیوخ بیگانه نام های کسروی و ساعدی و صمد واخوان و شاملو وسیمین بهبهانی را بر میدانها وشهرهای ایران مینهاد. او اگر به فرهنگ مشترک فارسی آراسته بود باید نام بزرگراههای تهران را بزرگراه آذربایجان و گیلان وسیستان مینهاد و مجسمه های ملیتهای مختلف ایرانی را از بلوچ و ترکمن و کرد و لر و غیره در میادین پایتخت نصب میکرد و بدین ترتیب
دوست عزیز
اگر انقلاب مشروطیتی نبود که ایران را به یمن سرداران آذری تبار خود وارد جهان معاصر کند وپشت استبداد را در هم شکند و اگر مجموعه فرهنگ و هنر و موسیقی و رقص و ساز و اواز تمام اقوام ایرانی  منجمله فرهنگ پر از حیات آذری ها نبود و اگر این قدرت زنده فرهنگ و زبان مشترک ما نبود مطمئن باشید امثال خامنه ای الگویشان حتی نه جامعه کنونی بلکه جامعه عربستان کنونی با حاکمیت تشییع آخوندی بود  ومن و شما مجبور بودیم سبیلمان را بتراشیم و ریش بگذاریم و ای بسا به شیوه اجداد فکری خامنه ای عبا بر دوش کشیم.
سخن آخر
آذری عزیز
من نمیدانم فارس کیست!
من میدانم هر ملتی در سراسر جهان از دو ملیت ترکیب شده بوجود آمده است.
تمام ما
 یک ملیت حقیقی داریم. یعنی یا آذری هستیم یا لر یا کرد یاترکمان یا عرب یا بلوچ یا گیلک یا مازندری و ....
مجموعه ملیتهای حقیقی یک ملیت حقوقی را تسکیل میدهد که نامش ملیت ایرانی است. در پاسپورت ما مینویسند مثلا
نام:کامران.
متولد : تربت جام
ملیت: ایرانی
یعنی کامران خراسانی ایرانی است
می نویسند
علی
متولد تبریز
ملیت ایرانی
یعنی علی تبریزی ایرانی است
در تمام جهان و تمام اروپا چندین ملیت، ملت را تشکیل میدهند و در تضاد با هم نیستند. در فرانسه که من زندگی میکنم این چنین است. درجشنها لباسهای خود را میپوشند غذاهای خود را می خورند به شراب و پنیر خود افتخار میکنند فرهنگهایشان مجموعا پشتیبان ملیت حقوقی آنهاست.
چرا در ایران ما بجای اینکه مشکل اصلی را که سرکوب و نبود دموکراسی است و حاصل حکومت آخوندهاست نمی بینیم ویقه فرهنگ و زبان مشترک خود را که در طول تاریخ منجمله آذریها و ترک زبانان نقش اساسی دراعتلای آن داشته اند  راگرفته ایم.
در پایان بگذارید ما به اندازه کافی رشد کنیم. این دوران سیاه به درستی تمام شود.مردم با رای آزاد نمایندگان خود را انتخاب کنند. نمایندگان مردم ایران تصمیم میگیرند که ایران چگونه باشد. ایرانی که چون عراق یا سوریه  یا ترکیه شصت هفتاد سال پیش از تجزیه امپراطوری عثمانی زاده نشده با در افق دور دست تاریخ شناسنامه اش با نام ایران صادر شده و تا اینجا که من وشما صحبت میکنیم جلو امده است.
و نکته آخر:
امروز با خبر شدم اهالی لندن یک پاکستانی بنام siddigh khanصادق خان را بعنوان شهردار لندن چهارده میلیون نفری برگزیده اند. صادق خان یا صدیق خان اسمش ریشه در فرهنگ عربی وشاید امام جعفر صادق شیعیان و فامیلش ریشه در فرهنگ ترکی دارد مثل باقر خان وستار خان و میرزا کوچک خان، صادق است و خان ولی  این صدیق خان شهردار تمامی اهالی لندن است. نمیدانم فاصله تباری صادقخان با لندنی ها بیشتر است یا فاصله تباری آذری ها و فارسها. من که به احتمال زیاد بعنوان یک ایرانی در غربت، پس از حدود سی و پنجسال، دور از تبریز و خراسان و تمامیت ایران تن به خاکهای غربت خواهم سپرد ولی امیدوارم روزگاری برسد که فرزندان من و ما به آزادی رای خود را برای ریاست جمهوری یک اردبیلی و یک آذری یا یک بلوچ یا یک ترکمان یا یک عرب خوزستانی در صندوق بیاندازند و تبریزی ها زاد روز حافظ شیراز را جشن بگیرند. به امید آن رشد و به امید اینکه مام وطن را که همه ما قرنهاست بر دامن او زاده شده ایم با جباران فرق نهیم.
برای شما آرزوی سلامت و توفیق دارم
پایدار و سرافراز باشی
اسماعیل وفا یغمائی
هفتم آوریل 2016 میلادی


ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۳۰, دوشنبه

شهادت اعضای مرکزیت مجاهدین ، چند نکته و یک سئوال اسماعیل وفا یغمائی

سی فروردین سال 51 شمار زیادی از اعضای مرکزیت مجاهدین به دستور شاه تیر باران شدند. چهل و چهار سال سال از . جانباختن آنها گذشت.

به چند نکته اشاره میکنم:

یک:
بدون شک آنها در کادر زمان خود انسانهای شجاع و از جان گذشته ای بودند ودر کادر شرایط، آرمانها و نیز جبر شرایط سیاسی  دلیرانه ایستادند و تسلیم نشدند

دوم:
شهادت اعضای مرکزیت در ضربه ای که بیش از نود و پنج درصد اعضارا به زندان افکند و در حقیقت سازمان مجاهدین را در آغاز راه از بین برد از نظر فردی، عاطفی  و مذهبی میتواند افتخار آمیز باشد ولی در عالم واقعیت از نظر سیاسی یک  تراژدی یا بهتر فاجعه وشکست کامل و ویرانگر بود، که این فاجعه و شکست در پرتو شهادتها  و بمدد فرهنگ مذهبی پوشانده شد و هنوز هم پوشانده میشود. 
دوران دیگری رسیده است لطفا دست اندر کاران و آگاهان یکبار از درون دنیای شهادت خارج شده و به تحلیل و تفسیر این شکست و علل آن بپردازند  و واقعیت را ببینند و به دیگران نشان دهند و از نوشتن متون خسته کننده و اکثرا اغراق آمیز و بی ارزش درون تشکیلاتی دست بردارند.

سوم:
پس از ضربه و تیربارانها، سازمان مجاهدین در عالم واقعیت سیاسی( به نظر من) در خارج زندانهادیگر وجود نداشت ، تاریخ سازمان،[ پس از این ضربه بجز بخش کوچکی از یک سازمان ضربه خورده و ویران شده و بحران زده را که دوسه سال بعد با یک بحران دیگر تقریبا بالکل ویران شد] همین را نشان میدهد اما واقعیت تلخ این شکست در سایه همین شهادتها توانست پنهان شود و فضای عاطفی و فرهنگی  و بخصوص تبلیغاتی، خود را بسازد. 
این ویرانی و بحران و نبودن واقعی مجاهدین خلق در پهنه واقعیت، بنیادهائی را فراهم آورد که از یکطرف به برآمدن چهره ای کاریسماتیک ویکه تاز، رهبر مطلق کمک کند و از سوی دیگر علل ضربه و ضعفها را بپوشاند و نیز به ضعفهای ویرانگر تئوریک و سیاسی میدان بدهد و پایه های وضعیتی گردد که امروز شاهد آنیم. وضعیت جنبشی که جز در کادر انقلاب درونی و ذوب، تقریبا از تمام پایه های اولیه بنظر من فاصله دارد و علیرغم بار سنگینی از جانبازیها و دریای رنجها سخت تنها و منزوی است.

چهارم و نکته آخر:
 شهادن اعضای کادر مرکزی شروع یک دوران نوین نبود! یک فاجعه بود ، فاجعه ای که منجمله اشتباهات و ضعفهای درون سازمانی آن را پدید آورد. کثرت شهیدان باعث افتخار نیست بل نشان  نقائص و اشتباهات است بخصوص وقتی میبینیم فرجام روشنی در کار نیست.
دوران چراغانی شهادتها به نظر من بسر رسیده. تعداد شهیدان و دیوار طولانی و سنگین اجساد سوراخ سوراخ خونینی که محل اتراق و سنگر فرار اشتباهکاران  است راه نفس زندگان  و زندگی سیاسی واقعی را بسته است و به عوامانگی ویرانگر و مبتذل سیاسی - آخوندی وعواطفی که توجیه گر بی دانشی سیاسی و ایدئولوژیک است بسیار یاری رسانده. من بعنوان یک تن از نسلی که میدانم اندیشندگانی چون من فراوانند میگویم:
ما از مرگ در راه آزادی و عدالت هراسی نداریم، ولی از شهادت و شهید بازی و شهیدان را چاشنی اشتباهات کردن و از شهادت پوزبند خون و جسد بر دهان زندگان و عقل و منطق زندگان زدن خسته ایم! 
من بعنوان یک شاعر که با کلمات انس و الفتی زنده دارد سالهاست کلمه مرگ بخاطر آزادی را بیشتر از کلمه شهادت آبرومند میبینم میپسندم ، بدون تعارف باید بگویم برای کلمه شهادت که روزگاری نه در دسته های سینه زنی و منبر روضه خوانهای شکمپا و مبتذل، بلکه در ضمیر نسل پیشتاز و خردمند سالهای پنجاه آبرو و حیثیت فراوان وجود داشت ، حیثیتی باقی نمانده است. کلمه شهادت و شهید در تمام جبهه ها بازیچه امیال و آمال کسانی است که جز در پی قدرت نیستند و بوئی از ایثار و فداکاری نبرده اند کسانی که سالهاست خود در بستر امن و امنیت آرمیده وتسبیح شهادت را بر زبان میچرخانند  ولی مطمئن باشند دیگر این دوران به سر رسیده است.ما اعلام میکنیم از شهادت خسته ایم بی انکه از مرگ بهراسیم.

تاکید میکنم:
در وادی شهادت معمول بنظر من:
 گردن ما زیر بار منت خدا و صد و بیست و چهار هزار معصوم و مقدس خم میشود و پاداش مبتذل بهشت کار سترگ انسانی ما را که بخاطرمفهوم  آزادی بر همین زمین تلخ  بعنوان یک مجاهد یا مبارز «آمیزه ای از خدا و انسان که جاودانگی در ذات اوست» سر بلند و مغرور و استوار جنگیده ایم و تن خود را فدای جان خود و تاریخ و میهن خود کرده ایم بسیار فرو میکشد و ما را به سطح انسانهائی که به یک بده بستان مضحک تقدیم جان و گرفتن جاودانگی در بهشت دلخوش کرده اند فرو میکشد. 
شکوه جانباختن واقعی آنست که ایثار کنیم و هیچ نخواهیم و آنچه می خواهیم برای دیگران باشد برای انسان و حیوان و درخت و خاک میهن در نبودن ما.
من از این شهادت بیزارم و هزار بار مرگ بخاطر آزادی و انسانیت را در کادرشعور و منطق والای انسانی و بی پاداش بهشت و منت پروردگار بر شهادت ترجیح میدهم. بنابر این بجای اینقدر شهادت شهادت کردن بی محتوا در کادر مکتیی که ستونهای اصلی اش در کادر جهان چالش خردمندانه و انسانی مورد سئوال است،  کوشش کنید منصفانه به این سئوال پاسخ بدهید:

آیا اگر اعضای مرکزیت سازمان مجاهدین خلق ایران و تمام کشتگان میدانهای تیرباران شاه بخصوص بنیادگذاران سازمان مجاهدین ،امروز زنده بودند بر آنچه که بر سازمان مجاهدین خلق ایران رفت و بر کارکردهای سیاسی، تشکیلاتی، و ایدئولوژیک و انعکاسات اخلاقی اش در برخورد با دیگران، بخصوص به ساختار رهبری آن مهر تائید مینهادند یا نه؟ 
پاسخ به این سئوال میتواند ما را جائی رهنمون شود که بدانیم آیا در برابر نام ویاد جانباختگان سال 51 باید به احترام ایستاد و به آنها درود فرستاد یا نه؟آیا آن شهیدان شایسته درود و احترام هستند یا نیستند. امیدوارم به این بیندیشید.
اسماعیل وفا یغمائی
سی فروردین 1395 خورشیدی 
 شهادت اعضاي مركزيت مجاهدين در 30 فروردين 1350آغاز یک دوران نوین

ه‍.ش. ۱۳۹۵ فروردین ۲۵, چهارشنبه

جهان آفرین، شیطان و خدا. اسماعیل وفا یغمائیجهان آفرین، شیطان و خدا
شیطان رئیس اصلی وزارت اطلاعات و امنیت خداست

آنچه را مینویسم جدی است.آنچه را میخوانید یک تجربه طولانی است، تجربه سالها و سالها و سالها و در گذر از کتابها، آدمها، اندیشه ها و جسدهای دیگران و خویشتن در زیر نگاههای خدا و شیطان.

آنچه را مینویسم به آن باور دارم. شما در باور داشتن یا نداشتن آزادید. اما میتوانید به این تجربه ذهنی و نیز در بسیاری موارد عملی من فکر کنید. مدتهاست که میخواستم این را و نیز بسا تجربه های دیگر رابنویسم و این یکی از اصلی ترینهاست که به اختصار مینویسم شاید جرقه اندیشیدن در این زمینه را بزند
جهان آفرین خدا نیست!
در باره جهان آفرین، همان خدای جان و خرد فردوسی و امثال او حرفی ندارم. این به خود من و شما بر میگردد. میتوانیم قبول کنیم یا رد کنیم.

پیش از انفجار بیگ بنگ چیزی معلوم نیست.بعد از آن برخی چیزها روشن است. ما از درون شعله های بیکران آتش اولین تا درخت و پرنده و عشق و آب و دوستی و بوسه و کامجوئی و صدای قناری وجماد و حیوان و گیاه حدود چهارده میلیارد سال راه آمده ایم.

جهان بیکران را فقط با معیار و متراژ تاریخ خونین و پر رنج بشر بر روی زمین نباید سنجید. ما ذره ای در جهانی بی انتهائیم. جهان بیکرانی که ذره ای از ان هستیم بنظر من جهانی سازمانیافته، زیبا و اعجاب آور است و ما خود گوشه ای از این زیبائی و اعجابیم   .

ما آزادیم. ما در کفر و ایمان آزادیم.خیر و شر بیرون از جهان ما و جائی که کرات و کهکشانها فارغ از موجود زنده با قوانین پولادین خود در حال چرخش اند بی معناست.خیر و شر  در این جهان، زمین ما جز با معیار آزار دیگر وجودها ،معنائی ندارد.
گناه معنائی ندارد.گناه پوزه بند و زنجیری است که مذاهب معمول برای پایداری اقتدار خدا و سیستم خود و افسار زدن بر ما و زبون و ذلیل کردن ما ومستحکم کردن نظم و نظام خویش و کنترل بزرگترین تا کوچکترین اعمال و اندیشه های ما  ساخته است. 
آنچه وجود دارد گناه نیست، بلکه جرم است که باعث ویرانی و بیماری جامعه و زندگی مشترک می شود و قانون میباید به آن بپردازد و بس.جرم هیچ ارتباطی به خدا ندارد و انسانها خود آن را به داوری می نشینند.
 کار حضرت خدا و عالیجناب شیطان این است که گناه را تبدیل به جرم کنند و پوست از سر همه برکنند در حالیکه مقوله گناه و جرم متفاوتند ان یکی ریشه در اسمان دارد و این یک بر زمین.
وقتی مقوله گناه به کناری برود و مقوله جرم روی میز قرار گیرد گله های عظیم مقدسین و مقدسات و مفتخورهای عرضه مذهب و در راس همه خدا و شیطان بیکاری که کاراین یکی در افکندن انسانها به گناه و کار آن یکی رسیدگی به گناهان است از کار بیکار میشوند و رفع زحمت میکنند.

در همین راستا اینکه جهان آفرینی هست یا نیست به خود ما برمیگردد.جهان آفرین چه در درون این جهان باشد یا نباشد به نظر من نه قابل شناخت است نه نیازی به شناخته شدن دارد و این خود بحثی مفصل و بی پایان است.

جهان آفرین یک مساله مذهبی نیست. یک مساله در حیطه جهان بینی و فلسفه آزاد و بیشتر شخصی است. میتوانیم رد کنیم. می توانیم بپذیریم.

من به هوشیاری جهان اعتقاد دارم. این یک اعتقاد شخصی است. در عین حال مثلا اعتقاد دارم جهان جز با عمومیتهایش، نه هیچ تعهدی نسبت به من دارد و نه از من حمایت میکند. این هم یک باور شخصی است.

در همین زمینه من خود را در زمره خانواده بی نهایت جهان میدانم. من از جنس کرات و کهکشانهای دور دستم .بر زمین من عموزاده قناری.خاله زاده اسب و الاغ و سگ.برادر درخت وفرزند خاک هستم. کبوترهای غبار آلود را فرزندان خود میبینم و از انزوایشان متاثر میشوم.این به من اعتماد میدهد. این ها چند تا از باورهای من است از این باورها بسیار دارم ولی همه شخصی است. هرگز نخواسته ام این باورها را به کسی تحمیل کنم. این از جهان آفرین . اما بروم بر سر مساله خدا و شیطان.خدا و شیطان قبل از پیامبران وجود داشته اند

جهان آفرین اگر باشد ناشناس است. اگر باشد همیشه بوده است ولی خدا و طبعا شیطان همیشه نبوده اند. میگویم خدا و شیطان زیرا این ها بدون هم نمیتوانند وجود داشته باشند.

اگر فرصت کنکاش و شناخت داشته باشیم به این نقطه خواهیم رسید که خدا وشیطان قرنها و قرنها و قرنها قبل از پیامبران و ادعاهای اسمانی آنها بر زمین، توسط کاهنان ابتدائی و در غارها و دامنه کوهها و دشتها کشف واعلام شده اند. حتی هنگامی که هنوز آتش کشف نشده بود و ما نیمه انسان بودیم.
به عقب برگردیم.
سر بر اورده از طبیعت و تنها و آواره در جهانی ناشناس و خشن و زیبا که در آن نه نظمی وجود داشت و نه قانون میزیستیم. از خرد و ریزها بگذریم. هیچ تفسیری از جهان نداشتیم اما جهان در آینه مغز رشد یافته یا رو به رشد ما منعکس میشد.آب سیرابمان میکرد، بیابان بی آب می کشتمان. درختان بما غذا میدادند. درندگان ما را میدریدند. خورشید نماد گرما و امنیت بود. شب نماد وحشت و خطر. این چنین نمادها اندک اندک به هم امیختند به دو دسته تقسیم شدند و هوشیارتران ما در طول قرنها و قرنها انها را در نخستین تئوریهای ابتدائی و ساده و سطحی خود سامان دادند و خدا و شیطان را آفریدند ،خدا و شیطان قبل از ان وجود نداشتند و ما نخستین تفسیرهای خود را از جهان در درون ذهن خود با این دو نمادباز یافتیم.ما قرنها و قرنها قبل از خدا و شیطان وجود داشتیم و این ما، آری ما بودیم که هم خدا و هم شیطان را خلق کردیم و سرنوشت خود را به دست آنها سپردیم.


خدا اگرچه شاید او نیز در طول قرنها، در بسیاری موارد با قربانی و خون از ما حمایت میکرد اما منبع حمایت و امنیت و خیر بود.آمیزه همه چیزهای خوب. درخت و نور و آب و اتش و صدها وجود دیگر و این چنین رگباری از خدایان باریدند.ویل دورانت میگوید مجموع نامهای تمام خدایان هند یک کتابخانه میشود!

همزمان با خدا شیطان آفریده شد، آمیزه همه چیزهای بد و شر در شیطان به هم گره خورد، سرما و مرگ و گرسنگی و بیماری و ترس و تنهائی و هزاران وجود دیگر. هزاران شیطان نیز این چنین بارش آغاز کردند.

خدا و شیطان لازم و ملزوم یکدیگرند

بدون شیطان خدا ناکامل میماند. اگرجهان سراسر لذت و خیر و زیبائی بود نیازی به شیطان نبود ولی درکره ما، در جهانی که رنج و خطر و مرگ و درد در آن جولان میدهد باید شیطان وجود داشته باشد تا این همه را توجیه و خدا را تبرئه کند.

کاهنان غار نشین در (ابتدا نیمه میمون و نیمه انسان) در خلق شیطان و خدای اولیه هوشیاری درخشانی به خرج داده اند. به آنها حتما درود بفرستیم. تمام پیامبران بزرگ نیز به آنها باید درود بفرستند زیرا اگر چه هرگز نگفتند که ریزه خوار خوان آنانند واعلام کردند به آسمان رفته و باز آمده اند اما دستاورد تمامی انان مرهون میراث عظیم قرنها قرن همان کاهنان نیمه میمون و نیمه انسان اولیه بود که به آنها امکان داد تا صدای خویش را برافرازند آنان حتی در ادعای خود مبنی بر برانگیخته شدن توسط خدای آسمانها هرگز اعلام نکردند این خدا خود دهها قرن قبل توسط همان کاهنان اولیه و با نامهائی دیگر به آسمان فرستاده شده است.


پیامبران میراث بران واقعی همان کاهنان اولیه اند

قصد توهین و تحقیر هیچ پیامبری در کار نیست.زیرا دردی را دوا نمی کند. هزاران سال بعد از نخستین کاهنان و پیامبرریختهای اولیه غار نشین هنگامیکه جامعه بشری در نقاط خاصی از جهان بخصوص منطقه بین النهرین و بابیلون به سطح خاصی از فرهنگ و تمدن رسید پیامبران ریز و درشت و منجمله پیامبران بسیار درشت و قابل تامل بر میراث همان کاهنان اولیه و منجمله محورهای اصلی یعنی شیطان و خدا و نه جهان آفرین مورد نظر ما اعلام رسالت و جهانبینی کردند.

هنر بزرگ آنان که حتما در عصر خویش اندیشمندانی دریا دل بوده اند این بود که با دست یافتن وتقطیر و تخمیر و فرموله کردن و فشرده کردن همان میراث کهن، مجموع خدایان را در یک خدای واحد و مجموعه شیاطین و نیروهای شر را در یک وجود ارائه کردند. در اینجا دهها هزار شیطان وخدا تبدیل به دو وجود با نیروی شگفت هزاران خدا و شیطان شدند.

ماجرای پیام رسیدن از آسمان و یا صعود به افلاک و انواع معجزاتی که به آنها نسبت داده میشود اگر از حیطه باورها خارج شویم بیشتر باعث مزاح است و به درد قصه های کودکان میخورد .جهان خود سراسر معجزه است ولی این نوع معجزات حکایتی است...

در آنزمان شناخت انسان خیالپرداز و جاهل آن روزگارنیاز به این نوع ارائه داشت ولی امروز و در قرن بیست و یکم:

اگر تمام پیامبران بزرگ با کتابهای آسمانی شان به زیر بغل بزمین می آمدند از آنجا که مجبور بودند در مقابل چشم خبرنگاران و رادیو و تلویزیون بشر خاکی معجزاتشان را ارائه کنند! کار مشکل میشد اضافه بر اینکه فراتر از معجزات اکثر آنها را، همین بشر خاکی در ابعادی بسا فراتر در زمینه های مختلف انجام داده است.تند تر از براق الاغ یا اسب پیامبر میپرد و با تلفن موبایلش به هرکجا بخواهد وحی میفرستد و بدون دعاهای بی حاصل با یک قرص اسپرین سردردش را درمان میکند و...

رسولان والامقام نیل-شکاف و مرده زنده کن،در باره پیامهاشان نیز موفقیت چندانی به دست نمی آوردند بخصوص که در موارد بسیار نظرات انسانشناسانه و جهانشناسانه اشان توسط دانشمندان رد میشد و نظرات اجتماعی شان در برخی موارد موجب میشد در اکثر شهرها و روستاها بخصوص توسط زنان تظاهرات راه بیفتد و حتی احکام کتابهایشان به دلیل گردن زدن ودست بریدن و ازدواج با دختر خردسال موجب دستگیری آنان گردد.

قصد شوخی ندارم و سخن کاملا جدی است و همین جا می خواهم تاکید کنم بسا نکاتی که در کتابهای آسمانی ! بر انها تاکید شده در الواح ترجمه شده بابلی وجود دارد با این تفاوت که مثلا نام نوح در لوحه یازدهم منظومه گیلگمش اوتنام پیشتین که جرج اسمیت انگلیسی این الواح سومری را کشف و ترجمه کرد. در این الواح بجز این بسیاری حکایتهای دیگر وجود دارد که بعدها بصورت آیه های کتابهای آسمانی بخصوص تورات و قران در آمد. پیامبران بر خلاف آنچه که میگویند انسانهای بیسواد و امی نبوده اند . آنها بخوبی میراث قبل از خود را شناخته و بخوبی از آن استفاده کرده اند ماجراهای بیسوادی و امی بودن آنها تنها برای هرچه مرموز تر جلوه دادن آنها اضافه شده است تحقیق مفصل در این زمینه میتواند شما را کاملا روشن کند. در آمد


در همین الواح نام نخستین انسان ها از آدم تا نوح، در باب های چهارم و پنجم سفر پیدایش تورات، تردیدی باقی نمی گذارد که این حکایت همان روایت سومری است که هزاران سال پیش سخن از ده پادشاهی آورده بود که قبل از حدوث توفان حکمروایی داشتند. بنابرافسانه ها سلطنت این شاهان، که همگی منصوب خدایان بودند، یکصد و بیست سارن یعنی 432000 سال، به طول انجامیده است. آخرین این شاهان قهرمان توفان بود که سومری ها آن را زی سودرا یا زیوسودرا به معنای «آن که زیستن می داند» و اکدی ها وبابلی ها او را اوتناپیشتیم به معنای «حیات را دید» می نامیدند.


بخشی از لوحه سومری در مورد توفان نوح
زی سودرا در کنار همان دیوار ایستاده بود که ندایی شنید:
«در کنار دیوار و در سمت چپ بایست ...
رازی با تو در میان می نهم، گوش دار؛
به سخنان من گوش فرا ده:
طبق ... ما، توفانی مراکز پرستش را واژگون می کند، و نسل بشر را به نابودی می کشد . ..؛
چنین است نظر و رأی مجمع خدایان.
به فرمان آن و انلیل ... سلطنت و حکومتش [به آخر می رسد]»
هنر شگفت  سیستمهای مذهبی

از دوران پیامبران درشت سیستمهای مذهبی سامانیافته و قدرتمند پدیدار شدند. این سیستمها با قرنها و قرنها کار و تلاش انسانهای هوشمند در هیئتهای کارگزاران مذهب موفق شدند تمام دستاوردهای الک شده و فشرده شده همان کاهنان انسانریخت اولیه را در هیئت تئوریهای مرتب و منظم و با کمک از همان دو محور اصلی خدا و شیطان در اذهان میلیونها و میلیاردها انسان جا بیندازند و زندگی بیرونی و درونی انها را سامان و سازمان دهند.

ما باور داریم ولی نمی اندیشیم. حیطه ایمان حیطه احساس است و نه اندیشیدن.ما حتی یک معجزه را شاهد نبوده ایم ولی تمام معجزات را باور داریم.
 ما قبول داریم که نور خورشید و ماه و ریزش باران بر خاک باید بیواسطه باشد ولی سئوال نمی کنیم چرا خدا نمی تواند مستقیم بتابد و ببارد و با موجودات رابطه داشته باشد و باید از کاتالیزور هزاران پیامبر و امام و نهایتا شیخ و ملا و شمن و رهبان و کشیش که اکثر آنها هم با نظراتشان مزاحم زندگی و تنفس آزاد فکری هستند بگذرد تا قابل فهم بشود!.معجزه رسیدن یک سیب بر درخت و شکفتن یک گل و گلوگاه پر ترنم پرنده کوچکی بر درخت از معجزات تمام پیامبران شگفت انگیز تر است ولی ما به اینها نمی اندیشیم ولی باور داریم پیامبر اسلام با براق به اسمان هفتم رفت و به دیدار خدا.

ما در ایران مثلا هرگز نمی پرسیم واقعا این همه امام و امامزاده  از کجا آمده اند وبرای جامعه ما چه کرده اند و حتی نمی توانیم جز در عالم باورهای بی پایه و یاوه بافیهای روضه خوانها و کتابهای ملایان یک معجزه کوچک از امامان را نشان بدهیم ولی سراپا اعتقادیم و ایمان داریم و جرئت نداریم از حیطه ایمان خارج شویم. ما هرگز نمی توانیم بدانیم عالیترین معجزه واقعی تمام مقدسین با مجموع کتابهایشان همین ظهور جمهوری اسلامی کنونی است و بس.

سیستم سازمان یافته مذهبی و سردمدارانش با توانی تحسین برانگیز توانسته اند جهان خود را به درون ما برانند و جا بیاندازند و خود ما را نگاهبانان جهل خودمان سازند و این چنین هر چه به زمان معاصر نزدیک میشویم یکدستی این دستگاه و درخشش محورهای اصلی شیطان و خدا بیشتر میشود.


خدا و شیطان هیچکدام وجود ندارند اما دو روی یک سکه اند
ما هرگز از خود نمی پرسیم چرا باید شیطان وجود داشته باشد؟ و این چگونه خدای تبهکاری است که شیطان می آفریند و به او این قدرت بی پایان را میدهد تا سکان شر جهان را به دست بگیرد و باعث تباهی میلیونها و میلیاردها انسان بشود در حالیکه در جهان واقعی اگر مسئول مملکتی به پدید آوردن موجودی شر در دولت خود زمینه دهد حتما محاکمه و از کار برکنار میشود!

ما این سئوال و دهها و صدها سئوال دیگر را از خود نمی کنیم زیرا عصاره قرنها و قرنها کار و تلاش سازماندهندگان این نگاه در خون و مغز ما جاریست و ما را فلج کرده است وساکت نگاه میدارد و حتی رهبران سیاسی- عقیدتی ما رامرعوب این منجلاب تاریخی میکند، اما اگر جرئت حرکت داشته باشیم پس از عبور از راهی دراز به این نقطه خواهیم رسید که بدون وجود شر شیطان ،خرابکاریها و ضعفهای خدا به هیچ وجه قابل تفسیر و قبول نیست.خدا و شیطان، [از میلیونها خدا و شیطان هزاران سال قبل گرفته تا خدای تقطیر شده و واحد] جز دو روی یک سکه نیستند که هر روی سکه پشتیبان و نگاهبان روی دیگر است.

خدای خلق شده توسط کاهنان اولیه به شیطان نیاز دارد.به اصلی ترین مسئول وزارت اطلاعات و امنیت و سرکوب خویش تا بتواند از دهها هزار سال قبل تا همین امروز،هم همه شرها و کاهلیها و ناتوانیهای خود را به ریش او ببندد و خود از زیر بار مسئولیت در برود و هم با وابسته کردن میلونها انسان به شیطان بتواند به سرکوب هر اندیشمند و متفکر و خرد ورز برود واقتدار مرام و مسلکش را حفظ کند و آتش جهنمش را به سوختبار گوشت و استخوان فروزان دارد.
فراتر از این صحنه پر ادبار و مضحک و مسخره سلاخی انسان توسط خدا و شیطان، جهان آفرین را اما نیازی به شیطان نیست.
جهان آفرین خود جهان بی پایان است و امیخته با همه چیز و نخستین هدیه او «جان»حیات و هستی است و همراه با آن «خرد».
 خدا وشیطان هیچکدام مگر در توهمات کاهنان نیمه انسان و نیمه میمون اولیه و میراث بران هوشیارشان وجود ندارند ،نهراسیم و از زیر این بار ننگین چندین هزار ساله برخیزیم و توهم چرکین خدا و شیطان را از خویش برانیم.  آنچه هست جهان آفرینی ست کهفراتر از اندیشه و در امیخته با اندیشه و محور هوشیاری و خرد و زیبائی اندیشه  ادامه را به کلامی میسپارم که هزار ساله است ، کلامی از فردوسی بر پیشانی شاهنامه.  

به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد

خداوند نام و خداوند جای
خداوند روزی ده رهنمای

خداوند کیوان و گردان سپهر
فروزنده ماه و ناهید و مهر

ز نام و نشان و گمان برترست
نگارندهٔ بر شده پیکرست

به بینندگان آفریننده را
نبینی مرنجان دو بیننده را

نیابد بدو نیز اندیشه راه
که او برتر از نام و از جایگاه

سخن هر چه زین گوهران بگذرد
نیابد بدو راه جان و خرد

خرد گر سخن برگزیند همی
همان را گزیند که بیند همی

ستودن نداند کس او را چو هست
میان بندگی را ببایدت بست

خرد را و جان را همی سنجد اوی
در اندیشهٔ سخته کی گنجد اوی

بدین آلت رای و جان و زبان
ستود آفریننده را کی توان

به هستیش باید که خستو شوی
ز گفار بی‌کار یکسو شوی

پرستنده باشی و جوینده راه
به ژرفی به فرمانش کردن نگاه

توانا بود هر که دانا بود
ز دانش دل پیر برنا بود

از این پرده برتر سخن‌گاه نیست
ز هستی مر اندیشه را راه نیست
14 آوریل 2016 میلادی